โครงสร้าง File Android Project

จากบทที่แล้ว หลายคนคงเห็นไดเรคทรอรี่ย่อยมากมายอยู่ภายใต้ไดเรคทรอรี่โปรเจ็คหลัก ทุกๆไดเรคทรอรี่มีการแบ่งส่วนการทำงานที่สอดคล้องกัน เราลองมาดูกันว่ามันแบ่งการทำงานกันอย่างไร
 

      1.src ย่อมาจาก Source code เป็นส่วนของซอสโค๊ดที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งเขียนอยู่ในไฟล์ .java ซึ่ง
       เราจะเห็นชื่อของคลาส แอตติบิวส์ และเมธอด

      2.gen ย่อมาจาก Generated Java Files เป็นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาอัติโนมัติเมื่อมีการสร้างโปรเจ็ค
      เช่น R.java ซึ่งภายในเป็นโค๊ด text และ UI Element โดยถูกนำเข้ามาในโปรเจ็คผ่าน Android
      Plugin ซึ่งไฟล์ๆนี้เป็นเสมือน pointer ที่ไปยัง drawable , layout , values directories

      3.res ย่อมาจาก Resource เป็นการเก็บไฟล์ที่นำมาใช้ร่วมกับโปรเจ็คของเรา เช่น รูปภาพ เป็นต้น
      โดยมาการแบ่งย่อยลงไปอีก 5 ไดเรคทรอรี่ คือ
            drawable - hdpi   สำหรับเก็บภาพ
            drawable - ldpi    สำหรับเก็บภาพ
            drawable - mdpi  สำหรับเก็บภาพ
            layout                 สำหรับจัดวาง View ต่างๆ
            values                 จัดการค่าต่างๆ ที่ใช้ในแอพพลิเคชั่น เช่น ค่าที่ใช้ในการคำนวณ เป็นต้น

             จากไดเรคทรอรี่ที่มีมาข้างต้นเราสามารถสร้างไดเรคทรอรี่ขึ้นมาใช้งานเองได้ด้วย

      4.AndroidManifest.xml เป็นโครงสร้างของ xml ไฟล์ ซึ่งภายในไฟล์ xml นี้ มีการเก็บการกำหนด
      คุณสมบัติ และการตั้งค่าต่างๆ ของแอพพลิเคชั้น เช่น ชื่อของแอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่นของโค๊ด
      การกำนหดสิทธิ์ ต่างๆ ในการเข้าถึงแอพพลิิเคชั่น ฯลฯ

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 DroidDevp.