การติดตั้ง Java Development (JDK)

ครั้งที่แล้วได้สอนการติดตั้งโปรแกรม Eclipse ไปแล้วหลายคนอาจจะประสบปัญหา กรณีที่ Error 
"A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK)..."

Install Eclipse

แสดงว่ายังไม่ได้ทำการติดตั้ง Java Development JDK 


วันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันด้วยการติด Java Development (JDK)

Java Development Kit (JDK) ได้ที่
Install Eclipse

เลือกดาวน์โหลดที่เป็น JDK


Install Eclipse

เลือกให้ถูกต้องกับ OS ที่ต้องการติดตั้ง

Install Eclipse

ได้ไฟล์เป็นที่เรียบร้อย ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง


Install Eclipse

คลิกเลือกที่ Next


Install Eclipse

คลิกเลือกที่ NextInstall Eclipse

คลิกเลือกที่ Next


Install Eclipse

คลิกเลือกที่ Next
Install Eclipse

กำลังติดตั้ง JDK ให้รอจนเสร็จสิ้น 
Install Eclipse

การติดตั้งเสร็จสิ้น

1 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 DroidDevp.