การ Update Android SDK

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง ADT Bundle แล้ว ตอนนี้เราจะมาทำการ Update ตัว Android SDK เพิ่มเิติมกันบ้าง  เริ่มจากการเปิดตัวโปรแกรม eclipse ขึ้นมาก่อนจากนั้นไปที่  Windown ->Android SDK Manager
.
จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงเวอร์ชั่นต่างๆ รวมถึง Library ให้เราเลือกติดตั้ง
เลือกรายการที่ต้องการ Update ในที่นี้ผมเลือก Update Library ด้วย จากนั้นก็กด Install packets


จากนั้นจะมาหน้าแสดงรายการทั้งหมดที่เราจะทำการ Update เราจะทำการกด Accept Licence
จากนั้นเราก็รอจนกว่าจะ Download และ Update เสร็จ


---------------------------------------------------------------------

กระทู้หน้าเราจะมาเริ่มเขียน App ง่ายๆ กันนะครับ

1 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 DroidDevp.