ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการสั่งให้ Activity สิ้นสุดการทำงาน

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการสั่งให้ Activity สิ้นสุดการทำงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity
 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button btnClose = ( Button ) this.findViewById ( R.id.close );
 •  
 • btnClose.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View v )
 • {
 • finish ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง finish ( ); ในบรรทัดที่ 23 เป็นการสั่งให้ Activity สิ้นสุดการทำงาน

การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout
 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/close"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="Finish Activity" />
 •  
 • </RelativeLayout>
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Button> มี id คือ close (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น

การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml
 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>
จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการสั่งให้ Activity สิ้นสุดการทำงาน จากการเขียนคำสั่งข้างต้น
หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการสั่งให้ Activity สิ้นสุดการทำงาน จากการเขียนคำสั่งข้างต้น
จากรูปเมื่อ Click ที่ปุ่ม "Finish Activity" จะทำให้ปิด Activity ปัจจุบันลงไป

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 DroidDevp.